POLSKI SYSTEM DO ZARZĄDZANIA FIRMĄ PRODUKCYJNĄ
Jedna spójna baza informacji, łatwość konfiguracji, możliwość przeprowadzenia dogłębnej analizy danych dotyczących stanów magazynowych, zamówień, ofert, planowania oraz raportów produkcyjnych powoduje przyspieszenie i wzrost trafności podejmowanych decyzji przez kadrę zarządzającą.
Slider

Czym jest system do planowania produkcji?

Nasze oprogramowanie do planowania produkcji to polski, profesjonalny system. Umożliwia efektywne sterowanie i zarządzanie całym przedsiębiorstwem. Rozbudowana funkcjonalność systemu pozwala na skuteczną standaryzację zadań produkcyjnych, kontrolę i ewidencję rzeczywistego przebiegu procesów w przedsiębiorstwie oraz na określenie i obniżenie kosztów funkcjonowania firmy.

Jedna spójna baza informacji, łatwość konfiguracji, możliwość przeprowadzenia dogłębnej analizy danych dotyczących stanów magazynowych, zamówień, ofert, planowania oraz raportów produkcyjnych powoduje przyspieszenie i wzrost trafności podejmowanych decyzji przez kadrę zarządzającą.

Decydując się na oprogramowanie oferowane przez naszą firmę otrzymują Państwo wsparcie procesu zarządzania produkcją poprzez system jak również poprzez wiedzę i doświadczenie zespołu wdrożeniowego. Zapraszam do skorzystania z naszej oferty.

Co nas wyróżnia i dlaczego warto z nami współpracować?

Doświadczenie i wiedza

oferujemy klientom polskim i zagranicznym nowoczesne specjalistyczne rozwiązania IT
 
 

Doświadczenie i wiedza

oferujemy klientom polskim i zagranicznym nowoczesne specjalistyczne rozwiązania IT
 
 

Kompleksowość

dostarczamy rozwiązanie, wdrażamy, szkolimy oraz oferujemy wsparcie techniczne i merytoryczne do każdego projektu

Mobilność

umożliwiamy pracę na urządzeniach mobilnych i zapewniamy dostęp do danych w każdej chwili np. w podróżach służbowych

Dla jakich branż jest oferowany system do planowania produkcji?

Przedsiębiorstwa, dla których do tej pory realizowaliśmy projekty wdrożeniowe zgłaszają nam określone oczekiwania względem naszego systemu. Dlatego zawarliśmy w nim najbardziej charakterystyczne funkcjonalności, dzięki którym możemy zaspokoić indywidualne oczekiwania każdego Klienta.

KONSTRUKCJE STALOWE

» pełna identyfikacja wyrobu
» rejestracja czasów montażu
» generowanie dokumentacji powykonawczej

NARZĘDZIOWA

» pełna identyfikacja wyrobu
» rozliczanie kosztów materiałowych
» zarządzanie kooperacją

PRZEMYSŁ MEBLOWY

» śledzenie zleceń produkcyjnych
» planowanie terminów realizacji
» zarządzanie wysyłką

PRZEMYSŁ MASZYNOWY

» import technologii z systemów CAD
» zamówienia do dostawców
» kompletacja montażowa

PRZEMYSŁ STOCZNIOWY

» elastyczne planowanie produkcji
» monitorowanie i śledzenie przepływu materiałów
» zarządzanie jakością

PRZEMYSŁ KOLEJOWY

» terminowość i kompletność dostaw
» usprawnienie kontroli nad kosztami
» zarządzanie certyfikatami jakości

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY

» planowanie zaopatrzenia w surowce i półprodukty
» skrócenie cykli logistyczno-produkcyjnych
» kontrola realizacji zamówień oraz kosztów produkcji

PRZEMYSŁ ENERGETYCZNY

» sprawna obsługa produkcji jednostkowej
» realizacja złożonych projektów
» sterowanie procesem produkcji zgodnie z obowiązującymi standardami

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O SYSTEMIE DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ?

Skontaktuj się z nami!

Co system do planowania produkcji może usprawnić w procesie zarządzania i planowania produkcją?

System do planowania produkcji pozwala na rejestrację czasów pracy przy realizowanych zleceniach produkcyjnych i aktywnościach poszczególnych pracowników. System jest narzędziem, które można wykorzystać do planowania i harmonogramowania produkcji. Pozwala oszacować niezbędny czas realizacji zleceń z uwzględnieniem stanów magazynowych oraz umożliwia monitorowanie i kontrolowanie statusu zleceń w cyklu produkcyjnym. System umożliwia grupowanie zleceń według określonych kryteriów.

 

Problem Rozwiązanie dzięki DataERP
Trudności w określeniu dokładnej daty realizacji zlecenia dla Klienta Funkcja planowania w tył JIT (just in-time) oraz w przód SPT (shortest processing time), pomaga zaplanować kiedy powinniśmy zamówić materiały aby rozpocząć produkcję. System podpowiada jaki będzie najkrótszy termin realizacji zlecenia
Brak rzeczywistych danych o rezerwacjach i trudności w sprawdzeniu dostępnych materiałów potrzebnych do rozpoczęcia zlecenia Moduł magazynowy odpowiedzialny jest za wprowadzanie rezerwacji materiałów dla zadań oraz za informowanie o stanach magazynowych. W przypadku braku danego materiału system wysyła powiadomienia do osób zaangażowanych w proces
Planowanie produkcji przy użycia arkusza kalkulacyjnego Możliwość automatycznego lub manualnego (przeciąganie „kafelków”) generowania planu produkcji oraz dokonywania w nim korekt. Wyniki planowania możemy otrzymać w postaci wykresów Gantta
Trudności w przeplanowania produkcji w przypadku zmiany priorytetu zlecenia Opcja „cięcia” (wcześniejsze kończenie zleceń czy operacji produkcyjnych), pozwala na wcześniejsze zakończenia zadania i wstawienie innego z wyższym priorytetem
Rozliczanie produkcji przez operatorów w formie papierowych raportów tworzonych na koniec zmiany lub zleceń - możliwość popełniania błędów Mobilne i stacjonarne stanowiska rejestracji dają operatorom możliwość automatycznego raportowania: rozpoczęcia zlecenia, operacji i każdej wyprodukowanej sztuki (możliwość wyliczania indywidulanych cykli dla produktu lub zlecenia) – ograniczenie popełniania błędu do minimum
Brak możliwości sprawdzenia obciążeń maszyn i alokacji zasobów W przypadku problemów technicznych i zatrzymania linii lub maszyny jest możliwość w bardzo szybki sposób przeplanować lub przetestować inne warianty produkcji dla danego zlecenia
Ograniczenia lub trudności w dostępie do danych historycznych (różne zasoby sieciowe, osobne pliki i brak dostępu do nich z poza firmy) W dowolnym momencie istnieje możliwość dostępu do aktualnych danych 24h/dobę dla poszczególnych pracowników czy tez zespołów zbiorczych, mamy możliwość analizowania rentowności zleceń, wskaźników, sprawozdań okresowych

 

Co zyskujesz dzięki wdrożeniu systemu do planowania produkcji?

Efektywniejsze zarządzanie

wzrost średni o

13%
 • kontrolę i alokację zasobów firmy z każdego miejsca i o każdej porze,
 • śledzenie realizacji operacji produkcyjnych w czasie rzeczywistym oraz możliwości ich natychmiastowej modyfikacji,
 • większe wykorzystanie ukrytych mocy produkcyjnych,
 • obniżenie kosztów produkcji,
 • zwiększenie rentowności produktu.

Wyższa wydajność

wzrost średni o

19%
 • możliwość planowania w tył JIT (just in-time) oraz w przód SPT (shortest processing time),
 • optymalizację produkcji i redukcja czasu przestoju maszyn oraz pracowników
 • identyfikację „wąskich gardeł” w procesie produkcyjnym,
 • mniejsze zużycie energii, surowców i czasu
 • zwiększenie automatyzacji pracy.

Większa produktywność

wzrost średni o

18%
 • bilansowanie zmiennych magazynowych – wydajniejsze zarządzanie magazynem,
 • pełne traceability produktu,
 • kontrolowanie terminów dostaw i nadawanie priorytetów realizacji zleceń,
 • równomierne obciążenie zasobów pracą,
 • znaczna redukcja kosztów nieprodukcyjnych.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ O SYSTEMIE DO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ?

Skontaktuj się z nami!