ISACO Sp. z o. o. funkcjonuje na rynku od ponad 23 lat projektując oraz wykonując specjalistyczne i dedykowane oprogramowanie dla branży mechanicznej, budowlanej, sektora bankowego oraz sądownictwa. Firma na początku swojego istnienia prowadziła działalność handlową, ale z czasem, wraz z pojawieniem się nowych potrzeb klientów, zmieniła swój profil na informatyczny. W początkowym okresie firma współpracowała z podwykonawcami, ale zarząd spółki postanowił stworzyć własny, wyspecjalizowany zespół analityków, specjalistów ds. wdrożeń i informatyków, który w dniu dzisiejszym jest w stanie sprostać każdemu, choćby najtrudniejszemu wyzwaniu.

Spośród zrealizowanych projektów na szczególne wyróżnienie zasługuje oprogramowanie stworzone dla firm:

  • AMADA Sp. z o. o. - jeden z największych na świecie producentów maszyn i narzędzi do obróbki blach.
    ISACO wykonało specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane jako interfejs maszyn oferowanych przez producenta.
  • Firma Kingston - jeden z największych, niezależnych producentów pamięci na świecie.
    ISACO opracowało oraz wykonało aplikację służącą do wiernego odtwarzania muzyki. Aplikacja została opatentowana przez klienta i wdrożona do jego późniejszych realizacji.
  • Krakowski Sąd Rejestrowy
    ISACO stworzyło dedykowane rozwiązanie informatyczne wspomagające pracę sędziów. System obejmował całą strukturę organizacyjną Sądu. Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu czas reakcji oraz realizacji zgłoszeń został skrócony do niezbędnego minimum (około 2-3 dni);

Od 10 lat ISACO w swojej ofercie posiada również systemy czołowych producentów oprogramowania w Europie, służące do zarządzania produkcją oraz dokumentacją. Rozwiązania te są dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów i wdrażane według specjalnie opracowanego harmonogramu postępowania.