ISACO Sp. z o. o. funkcjonuje na rynku od ponad 23 lat projektując oraz wykonując specjalistyczne i dedykowane oprogramowanie dla branży mechanicznej, budowlanej, sektora bankowego oraz sądownictwa. Firma na początku swojego istnienia prowadziła działalność handlową, ale z czasem, wraz z pojawieniem się nowych potrzeb klientów, zmieniła swój profil na informatyczny. W początkowym okresie firma współpracowała z podwykonawcami, ale zarząd spółki postanowił stworzyć własny, wyspecjalizowany zespół analityków, specjalistów ds. wdrożeń i informatyków, który w dniu dzisiejszym jest w stanie sprostać każdemu, choćby najtrudniejszemu wyzwaniu.

Spośród zrealizowanych projektów na szczególne wyróżnienie zasługuje oprogramowanie stworzone dla firm:

  • AMADA Sp. z o. o. - jeden z największych na świecie producentów maszyn i narzędzi do obróbki blach.
    ISACO wykonało specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane jako interfejs maszyn oferowanych przez producenta.
  • Firma Kingston - jeden z największych, niezależnych producentów pamięci na świecie.
    ISACO opracowało oraz wykonało aplikację służącą do wiernego odtwarzania muzyki. Aplikacja została opatentowana przez klienta i wdrożona do jego późniejszych realizacji.
  • Krakowski Sąd Rejestrowy
    ISACO stworzyło dedykowane rozwiązanie informatyczne wspomagające pracę sędziów. System obejmował pracę całej struktury organizacyjnej Sądu. Dzięki wdrożonemu rozwiązaniu czas reakcji oraz realizacji zgłoszeń został skrócony do niezbędnego minimum (około 2-3 dni);

Firma ISACO od 10 lat wdraża aplikacje jak również systemy czołowych producentów oprogramowania służących do zarządzania produkcją oraz dokumentacją. Korzystając z wieloletniego doświadczenia nabytego podczas szerokiej współpracy z branżą produkcyjną ISACO postanowiło stworzyć własny, uniwersalny system do zarządzania i planowania produkcji, który od ponad trzech lat jest z powodzeniem wdrażany wśród polskich przedsiębiorców.