System do planowania produkcji pozwala na rejestrację czasów pracy przy realizowanych zleceniach produkcyjnych i aktywnościach poszczególnych pracowników. System jest narzędziem, które można wykorzystać do planowania i harmonogramowania produkcji. Pozwala oszacować niezbędny czas realizacji zleceń z uwzględnieniem stanów magazynowych oraz umożliwia monitorowanie i kontrolowanie statusu zleceń w cyklu produkcyjnym. Funkcjonalność systemu pozwala również grupować zlecenia według określonych kryteriów.

Problem Rozwiązanie dzięki systemowi do planowania produkcji
Trudności w określeniu dokładnej daty realizacji zlecenia dla Klienta Funkcja planowania w tył JIT (just in-time) oraz w przód SPT (shortest processing time), pomaga zaplanować kiedy powinniśmy zamówić materiały aby rozpocząć produkcję. System podpowiada jaki będzie najkrótszy termin realizacji zlecenia
Brak rzeczywistych danych o rezerwacjach i trudności w sprawdzeniu dostępnych materiałów potrzebnych do rozpoczęcia zlecenia Moduł magazynowy odpowiedzialny jest za wprowadzanie rezerwacji materiałów dla zadań oraz za informowanie o stanach magazynowych. W przypadku braku danego materiału system wysyła powiadomienia do osób zaangażowanych w proces
Planowanie produkcji przy użycia arkusza kalkulacyjnego Możliwość automatycznego lub manualnego (przeciąganie „kafelków”) generowania planu produkcji oraz dokonywania w nim korekt. Wyniki planowania możemy otrzymać w postaci wykresów Gantta
Trudności w przeplanowania produkcji w przypadku zmiany priorytetu zlecenia Opcja „cięcia” (wcześniejsze kończenie zleceń czy operacji produkcyjnych), pozwala na wcześniejsze zakończenia zadania i wstawienie innego z wyższym priorytetem
Rozliczanie produkcji przez operatorów w formie papierowych raportów tworzonych na koniec zmiany lub zleceń - możliwość popełniania błędów Mobilne i stacjonarne stanowiska rejestracji dają operatorom możliwość automatycznego raportowania: rozpoczęcia zlecenia, operacji i każdej wyprodukowanej sztuki (możliwość wyliczania indywidulanych cykli dla produktu lub zlecenia) – ograniczenie popełniania błędu do minimum
Brak możliwości sprawdzenia obciążeń maszyn i alokacji zasobów W przypadku problemów technicznych i zatrzymania linii lub maszyny jest możliwość w bardzo szybki sposób przeplanować lub przetestować inne warianty produkcji dla danego zlecenia
Ograniczenia lub trudności w dostępie do danych historycznych (różne zasoby sieciowe, osobne pliki i brak dostępu do nich z poza firmy) W dowolnym momencie istnieje możliwość dostępu do aktualnych danych 24h/dobę dla poszczególnych pracowników czy tez zespołów zbiorczych, mamy możliwość analizowania rentowności zleceń, wskaźników, sprawozdań okresowych