System do planowania produkcji pozwala na rejestrację czasów pracy przy realizowanych zleceniach produkcyjnych i aktywnościach poszczególnych pracowników. Dzięki temu można skuteczniej wykorzystać potencjał pracowników, maszyn, materiałów, utrzymywać założone stany magazynowe oraz uzyskiwać mniejsze zużycie energii i surowców, co spowoduje znaczne skrócenie czasu realizacji zleceń oraz obniżenie kosztów przedsiębiorstwa.

System pozwala na wykorzystywanie urządzeń zewnętrznych takich jak czytniki kodów kreskowych czy mobilne stanowiska magazynowe, z których pobiera odpowiednie dane. Tego typu urządzenia mają znaczący wpływ na wzrost dokładności i szybkości prowadzonej analizy czasów na produkcji.

Częste problemy związane z zarządzaniem i rozliczaniem produkcji:

Problem Rozwiązanie przy wykorzystaniu systemu do planowania produkcji
Rozliczanie produkcji przez operatorów w formie papierowych raportów na koniec zmiany lub zlecenia – możliwość popełnienia błędów; Mobilne i stacjonarne stanowiska rejestracji dają operatorom możliwość automatycznego raportowania: rozpoczęcia zlecenia, operacji i każdej wyprodukowanej sztuki (możliwość wyliczania indywidualnych cykli dla produktu lub zlecenia) – ograniczenie popełniania błędu do minimum;
Raportowanie nieplanowanych zatrzymań linii produkcyjnych lub maszyny – niepoprawne wprowadzenie czasu rozpoczęcia awarii, jej długości lub powodu; W chwili pojawienia się awarii operator podaje powód dla danej maszyny i jednocześnie wzywa służby UR, co znacząco skraca czas reakcji na usterkę i pozwala szybciej wznowić produkcję, późniejsza analiza danych może nam wskazać „wąskie gardło”;
Nieaktualna dokumentacja, karty charakterystyki czy przewodnik produkcyjny na stanowisku pracy; Przesłanie kluczowych dokumentów z punktu widzenia produkcji na konkretne stanowisko produkcyjne (komputer, tablet) daje nam pewność, że dokumenty są zawsze aktualne przy jednoczesnym ograniczeniu ich wydruku o 30-40%;
Problemy z wyliczaniem nadgodzin dla pracowników; Stanowisko na produkcji rejestruje rozpoczęcie/zakończenie operacji lub zadania, istnieje możliwość rejestracji wejścia/wyjścia na teren firmy;
Wprowadzanie danych do różnych arkuszy kalkulacyjnych, brak spójności danych; Zarejestrowane dane są zapisywane są automatycznie w jednej bazie danych SQL, dane są zawsze aktualne oraz dodatkowo zabezpieczone przed ich utratą;
Brak aktualnych danych o postępie realizacji zleceń; Raportowanie postępu produkcji odbywa się na bieżąco dzięki temu planiści maja wgląd w postęp realizacji zlecenia, pozwala to na wprowadzanie korekt we wcześniej wygenerowanym planie;
Ograniczenia lub trudności w dostępie do danych historycznych (różne zasoby sieciowe, osobne pliki i brak dostępu do nich z poza firmy); W dowolnym momencie istnieje możliwość dostępu do aktualnych danych 24h/dobę dla poszczególnych pracowników czy tez zespołów zbiorczych, mamy możliwość analizowania rentowności zleceń, wskaźników, sprawozdań okresowych;