Nasz program do planowania produkcji możemy łatwo zinterować z takimi popularnymi systemami jak: Enova, Symfonia czy Subiekt. Nasi specjaliści mają duże doświadczenie w łączeniu dużych programów magazynowo - księgowych, jak również innych programów tworzonych na zamówienie z systemami do zarządzania przedsiębiorstwem.

Celem integracji jest bezpośrednia lub pośrednia wymiana danych między rożnymi platformami systemowymi, a systemem do planowania produkcji. Dzięki temu uzyskujemy szybki dostęp do spójnych danych na różnym poziomie szczegółowości z różnych źródeł. Możliwość integracji z innymi programami i rozwiązaniami stosowanymi w branży produkcyjnej (CAD 3D, CAD/CAM, inne programy ERP, systemy administracyjno-księgowe itp.),  zwiększa wydajność i efektywność pracy przedsiębiorstwa. Zastosowanie dojrzałego, a zarazem prostego rozwiązania, jakim jest nasz system ERP, przyczynia się do znaczącej poprawy przebiegu codziennych procesów w firmie: udoskonalenia najbardziej złożonych procesów produkcyjnych, zapewnienia kontroli jakości, a także usprawnienia przepływu informacji pomiędzy wszystkimi działami w firmie. Zoptymalizowane w ten sposób zarządzanie produkcją przekłada się bezpośrednio na wzrost konkurencyjności i zwiększenie potencjału rynkowego firmy produkcyjnej.

System do planowania produkcji dzięki swojej elastyczności i otwartej komunikacji z programami funkcjonującymi w większości firm jest idealnym narzędziem do przechowywania i archiwizacji danych. Wszystkie funkcje są zintegrowane w jednym systemie, dzięki czemu w każdej chwili można wprowadzić poprawki automatycznie uwzględniane w dalszych procesach.

Skrócenie czasu obsługi zamówień - dzięki automatyzacji obiegu danych, tworzeniu spójnych dokumentów sprzedażowych zgodnych z panującym w przedsiębiorstwie szablonem, skracamy czas obsługi zamówień do niezbędnego minimum.

Zwiększona kontrola - realna kontrola nad całą sprzedażą w jednym systemie dzięki cyklicznym raportom wszystkich punktów styku.

Zwiększone bezpieczeństwo - podwójna ochrona danych, które zostały wprowadzone do systemu ERP, poprzez ich duplikację i przechowywanie na serwerach klienta.

Redukcja błędów - eliminacja błędów, które pojawiają się z powodu ręcznego przepisywania zamówień, raportów rozliczeń oraz z kopiowanie lub równoczesnej edycji plików, które są często nadpisywane między poszczególnymi pracownikami.