Nasza współpraca z Klientem jest oparta na najlepszych praktykach na rynku, które udało się wypracować dzięki współpracy z firmami, dla których tworzyliśmy dedykowane rozwiązania. Wspólne doświadczenie pozwoliło na wypracowanie konkretnej i sprawdzonej ścieżki wdrożenia.

Jeżeli posiadacie Państwo już określone cele i potrzeby jakie powinien spełniać system oraz wizje jak powinno wyglądać docelowe rozwiązanie, pierwszym krokiem jest zawsze poznanie możliwości i funkcjonalności naszego systemu.

Bezpłatna prezentacja systemu!

Skontaktuj się z nami!

Kolejnym krokiem jest wizyta naszych konsultantów, którzy przeprowadzą analizę  przedwdrożeniową razem z Państwem i stworzą optymalny model pracy systemu, który będzie  ewoluował aż przybierz postać ostatecznej koncepcji, zaakceptowanej przez obie strony.

Po zaakceptowaniu ostatecznej koncepcji nasz dział wdrożeniowy przystępuje do realizacji kolejnych punktów rozpisanych krok po kroku zgodnie z projektem. Każdy ze zrealizowanych punktów jest osobno akceptowany przez Klienta.

Zgodnie z przyjętą praktyką, szkolenie zespołu odbywa się po wdrożeniu wszystkich punktów ujętych  w harmonogramie. Istnieje możliwość przeprowadzania szkoleń w innym trybie – w zależności od ostatecznych ustaleń przedwdrożeniowych.

Przykładowe tryby szkoleń:

  • dla wszystkich użytkowników systemu
  • szkolenie tylko dla osoby prowadzącej projekt po stornie Klienta, która będzie również odpowiedzialna za szkolenia wewnętrzne (dodatkowa redukcja kosztów projektu).

Po przeprowadzeniu szkoleń i zakończeniu procesu wdrożeniowego rozpoczynamy okres powdrożeniowy, podczas którego zawsze wspieramy Klienta naszą wiedzą i umiejętnościami w przypadku pytań, zgłoszeń czy modyfikacji tak aby Klient mógł czerpać jak największe korzyści z użytkowania systemu.