W przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży tworzyw sztucznych coraz częściej stosuje się systemy produkcyjne. Używanie systemów takich systemów pozwala na konkurencję z firmami z krajów o niższych kosztach produkcji. Program ERP przy niewielkich nakładach finansowych umożliwiają wzrost konkurencyjności firmy pod względem cen oraz elastyczności produkcji. Daje możliwość uporządkowania procesów logistycznych, biznesowych, wymianę korespondencji oraz dokumentacji w ramach realizowanych zleceń z klientami oraz dostawcami.
Efektywne zastosowanie programu Plan-de-CAMpagne umożliwia:
-planowanie produkcji i gospodarki magazynowej,
-monitorowanie produkcji oraz jej pełną analizę,
-szybką reakcję na zmieniające się codzienne czynniki
produkcyjne,
-eliminację „wąskich gardeł produkcyjnych”
-zwiększenie wydajności oraz efektywniejsze wykorzystywanie potencjału oraz mocy produkcyjnych,
-kontrolę terminów dostaw zarówno do klientów, jak i od dostawców czy kooperantów,
-szybką reakcję na usterki maszyn, opóźnienia, braki w dostawach.
Współczesne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym skupia się na zintegrowanym zarządzaniu, co gwarantuje taki system. Dzięki wykorzystaniu wspólnej bazy danych, wszystkie działy firmy mają te same informacje z produkcji. Przepływ danych między poszczególnymi jednostkami firmy zostaje usystematyzowany. System ERP eliminuje wielokrotne wprowadzanie powtarzających się informacji oraz wyszukiwanie dokumentacji z nią powiązanej, co znacznie redukuje czas potrzebny na wprowadzenie zlecenia do produkcji, jak i wszelkie analizy z nią związane.Integracja procesów biznesowych związanych z ofertowaniem, zamówieniami, magazynami, planowaniem czy rozliczaniem produkcji znacząco wpływa na wzrost wydajności kadry zarządzającej i produkcyjnej oraz minimalizuje przestoje i zmniejsza zapasy magazynowe. Dzięki temu nawet małe przedsiębiorstwa mogą oszczędzać czas, a co za tym idzie – pieniądze. Dodatkową zaletą programu ERP jest możliwość wspomagania funkcjonowania kadry zarządzającej.
Można to robić poprzez:
-kontrolę realizacji zlecenia na każdym etapie (złożone długotrwałe projekty, małe zlecenia, usługi),
-optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich oraz materiałowych,
-analizy, raporty, prognozy długo- i krótkoterminowe,
-minimalizację zapasów materiałowych oraz optymalizację stanu magazynów,
– pomoc we wdrażaniu i utrzymaniu standardów ISO.
Kluczowym czynnikiem wpływającym na elastyczność produkcji jest właściwe planowanie, czyli określenie czy mamy odpowiednie moce produkcyjne oraz stany magazynowe. Trzeba przy tym uwzględnić czynniki zewnętrzne, pozwalające na ustawienie jak najbardziej wydajnej produkcji, co przekłada się na jak największy zysk uzyskany przez firmę. Planowanie takie powoduje, że przedsiębiorstwo staje się konkurencyjne oraz kreuje wizerunek firmy, jako dobrze zorganizowanej, a także ukierunkowanej na satysfakcję i zadowolenie klienta.
Program produkcyjny wykorzystuje dwie metody działania: JiT (Just in Time) oraz SPT (Shortest
Processing Time). Podczas procesu planowania, Plan-de-CAMpagne uwzględnia takie czynniki, jak: termin dostawy, dostępność surowców, aktualne obciążenie maszyn i moce produkcyjne. Program umożliwia grupowanie produkcji ze względu na ten sam rodzaj, grubość czy inne parametry materiału. W wyniku tych działań zmniejsza się koszty produkcji, ponieważ niepotrzebne są przezbrojenia maszyn oraz redukuje nieefektywne zagospodarowanie czasu pracy pracownika oraz maszyny. System ukierunkowany na zarządzanie i planowanie produkcji ma wiele funkcji ułatwiających przygotowanie technologii oraz kalkulacji kosztów wyrobów; dzięki temu można wybrać rozwiązanie optymalne dla klienta. W programie możemy wykonać i uzgadniać dokumentację, stworzyć zamówienia, wystawić faktury. Dzięki systemowi tej kalsy minimalizujemy zapasy materiałowe, przez coskutecznie optymalizujemy stany magazynowe.W wielu małych firmach panuje przekonanie, że taki
program nie jest dla nich odpowiedni ze względu na cenę,czy też przeświadczenie, iż jest to rozwiązanie zbytskomplikowane dla małej infrastruktury zarządzającej. Istnieje możliwość przetestowania programu przed zakupem oraz przeanalizowania przydatności funkcjonalności oferowanych dla konkretnej firmy. Dzięki temu, program jest dostępny po niskiej cenie oraz z bogatymi możliwościami dla firm posiadających niewielki budżet. Dodatkowym atutem programu jest jego łatwa i intuicyjna obsługa, krótki czas wdrożenia oraz szybka stopa zwrotu inwestycji w oprogramowanie.

M-Files czyli jak zapanować nad dokumentacją

zarzadzanie dokumentamiNiezawodną formą oszczędności pieniędzy w przedsiębiorstwie jest oszczędność czasu pracowników. We współczesnym przedsiębiorstwie znaczna część czasu przeznaczona jest na pracę z dokumentami elektronicznymi. M-Files to system DMS usprawniający pracę na plikach i dokumentach, który łączy w sobie prostotę obsługi i duże możliwości.
Dzięki temu przyspieszymy zarządzanie dokumentami w naszej firmie.

Główne korzyści ze stosowania systemów DMS to:

  • Bezpieczeństwo pracy na dokumentach – Tworzone są automatycznie wersje zapasowe całej bazy danych i wszystkich dokumentów. Możemy ustalić kiedy, co ile dni i o której godzinie wykonywana ma być kopia zapasowa.
  • Błyskawiczne wyszukiwanie dokumentów nawet po ich zawartości tekstowej – Wystarczy wpisać odpowiednią frazę w wyszukiwarkę i już po sekundzie znajdziemy wszystkie dokumenty które zawierają dany tekst w nazwie, bądź w swojej zawartości.
  • Historia zmian każdego pliku – Każda zmiana zapisana w M-Files jest dołączana do historii. Wiadomo kto i kiedy modyfikował dany plik i jesteśmy w stanie odzyskać każdą wersję.
  • Centralny magazyn dokumentów z regulowanymi prawami dostępu dla użytkowników – W ramach przydzielonych praw dostępu, użytkownicy lub grupy użytkowników mogą: nie widzieć pliku, mieć do pliku dostęp tylko do odczytu, do edycji i do zmiany uprawnień.
  • Elastyczne metody klasyfikacji plików – System w którym trzymane są pliki jest budowany pod kontem konkretnego przedsiębiorstwa, natomiast system w którym użytkownicy widzą pliki może być dostosowany pod kontem konkretnego użytkownika.
  • Przepływy prac realizowane w oparciu o pliki i dokumenty – Mogą realizować zadanie obiegu dokumentów między poszczególnymi działami, osobami itp. Można w ten sposób budować system wieloetapowego zatwierdzania dokumentów, księgowania faktur itp.
  • Możliwość automatyzacji własności plików – Można wymusić jednolite nazewnictwo plików, automatyczne numerowanie ofert itp.
  • Integracja z innymi programami: AutoCAD, Alibre Design, MS Office, MS Dymanic CRM i SalesForce – Sprawia, że system jest wydajnym rozwiązaniem zarówno dla projektantów, księgowych jak i osób zajmujących się handlem w wielu branżach.
  • Integracja z Windows Explorer – Praca w środowisku znanym z Windows Explorer jest łatwa do nauczenia i intuicyjna dla każdego, kto wcześniej pracował na systemie Windows.
  • Dostęp On-Line – Alternatywną do połączenia z Windows Explorer formą korzystania z M-Files jest dostęp przez przeglądarkę internetową.

M-Files struktura systemu zarzadzanie dokumentam

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W BRANŻY TWORZYW SZTUCZNYCH