Sektor małych oraz średnich przedsiębiorstw rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Wzrost konkurencyjności pod względem cen oraz elastyczności produkcji można osiągnąć poprzez odpowiednie zarządzanie oraz planowanie nią w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Doskonałym narzędziem wspomagającym wszystkie procesy biznesowe jest program klasy ERP.
Dzięki wykorzystaniu wspólnej bazy danych wszystkie działy firmy pracują na wspólnych informacjach z produkcji. Przepływ danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami firmy zostaje usystematyzowany. Eliminując wielokrotne wprowadzanie powtarzających się danych oraz wyszukiwanie dokumentacji z nią powiązanej, System ERP znacznie zredukuje czas związany z wprowadzeniem zlecenia do produkcji jak i wszelkich analiz z nią związanych.
Integracja procesów biznesowych związanych z ofertowaniem, zamówieniami, magazynami, planowaniem czy rozliczaniem produkcji znacznie wpływa na wzrost wydajności związanej z kadrą zarządzającą, produkcyjną oraz na minimalizację przestojów i zapasów magazynowych.
System ERP może wspomagać funkcjonowanie kadry zarządzającej poprzez:
-kontrolę realizacji zlecenia na każdym etapie (złożone długotrwałe projekty, małe zlecenia, usługi)
-analizy, raporty, prognozy długo i krótkoterminowe,
-minimalizację zapasów materiałowych oraz optymalizację stanu magazynów,
-pomoc i utrzymanie standardów ISO.
Kluczowym czynnikiem wpływającym na elastyczność produkcji jest właściwe planowanie czyli określenie czy mamy odpowiednie moce produkcyjne oraz stany magazynowe, uwzględniając czynniki zewnętrzne pozwalające na ustawienie produkcji, aby była ona jak najbardziej wydajna, a firma uzyskała jak największy zysk. Planowanie takie powoduje, że firma staje się konkurencyjna oraz kreuje sobie wizerunek firmy zorganizowanej oraz ukierunkowanej na satysfakcję i zadowolenie klienta. Program ERP wykorzystuje w swojej metodzie działania dwie metody JiT (Just in Time) oraz SPT (Shortest Processing Time). Podczas procesu planowania program ERP jest w stanie uwzględnić takie czynniki jak termin dostawy, dostępność surowców, aktualne obciążenie maszyn i moce produkcyjne. System taki umożliwia grupowanie produkcji ze względu na ten sam rodzaj, grubość czy inne parametry materiału, co powoduje obniżenie kosztów produkcji ze względu na eliminację niepotrzebnych przezbrojeń oraz redukcję nieefektywnego zagospodarowania czasu pracy pracownika oraz maszyny.
Dzięki narzędziom znajdującym się w programie ERP jesteśmy w stanie:
-zwiększyć wydajność oraz efektywniej wykorzystać potencjał i moce produkcyjne,
– przeprowadzić analizę „wąskich gardeł produkcyjnych” oraz „słabych ogniw produkcji”,
– podgląd i analizę bieżącej produkcji,
-kontrolę terminu dostaw dla klienta, od dostawcy czy też kooperanta,
-szybką reakcję na usterki maszyn, opóźnienia, braki w dostawach.
Wiele małych firm sądzi, iż taki program nie jest dla nich w związku ze zbyt wysoką ceną czy też przeświadczeniem, że jest to rozwiązanie zbyt skomplikowane dla małej infrastruktury zarządzającej.
Dlatego program ERP umożliwia przetestowanie oraz przeanalizowanie przydatności programu dla działania małej firmy. Ze względu na niską cenę oraz bogate możliwości jest dostępny dla firmy posiadającej niewielki budżet. Dzięki swojej prostocie i intuicyjności obsługi, charakteryzuje się krótkim okresem wdrożenia oraz szybką stopą zwrotu inwestycji w oprogramowanie.

Zarządzanie oraz planowanie produkcji w małych i średnich przedsiębiorstwach.